• خانه
  • >
  • خبرخوان
  • >
  • iQOO 12 و 12 Pro دارای شارژ 120 واتی خواهند بود، Geekbench SD 8 Gen 3 را آزمایش می کند

📌 iQOO 12 و 12 Pro دارای شارژ 120 واتی خواهند بود، Geekbench SD 8 Gen 3 را آزمایش می کند

سری iQOO 12 که شامل 12 و 12 Pro می‌شود، در %D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%208%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87%20%D9%86%D8%B3%D9%84%203. __ %D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20Geekbench%20%D8%A7%D8%B2%20iQOO%2012%20Pro%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%2014%20%D9%88%2016%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%202235%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%206912%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF.%20Snapdragon%208%20Gen%203%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20Cortex-X4%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%203.30%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D8%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20Cortex-A720%20-%20%D8%B3%D9%87%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%203.15%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%202.96%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%20-%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20Cortex-A520%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%202.27%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF. __ ما همچنین می‌توانیم مشخصات شارژ سری iQOO 12 را به بیت‌های شناخته شده اضافه کنیم – هر دو گوشی از فناوری FlashCharge 120 واتی vivo برخوردار هستند. شایعه نشان می‌دهد که iQOO 12 باتری 5000 mAh خواهد داشت، در حالی […]

خبرخوان یک نظر اضافه کنید 0 دقیقه زمان مطالعه
blank
امتیاز بدید😊

gsmarena 000

سری iQOO 12 که شامل 12 و 12 Pro می‌شود، در %D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%208%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87%20%D9%86%D8%B3%D9%84%203.

__

%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20Geekbench%20%D8%A7%D8%B2%20iQOO%2012%20Pro%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%2014%20%D9%88%2016%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%202235%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%206912%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF.%20Snapdragon%208%20Gen%203%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20Cortex-X4%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%203.30%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D8%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20Cortex-A720%20-%20%D8%B3%D9%87%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%203.15%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%202.96%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%20-%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20Cortex-A520%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%202.27%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.

__iQOO 12 و 12 Pro دارای شارژ 120 واتی خواهند بود، Geekbench SD 8 Gen 3 را تایید کرد

ما همچنین می‌توانیم مشخصات شارژ سری iQOO 12 را به بیت‌های شناخته شده اضافه کنیم – هر دو گوشی از فناوری FlashCharge 120 واتی vivo برخوردار هستند. شایعه نشان می‌دهد که iQOO 12 باتری 5000 mAh خواهد داشت، در حالی که باتری 5000 mAh خواهد بود. یک.

iQOO 12 and 12 Pro will have 120W charging, Geekbench confirms SD 8 Gen 3

گواهینامه 3C

سری iQOO 12 دارای دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی OmniVision OV50H (1/1.3 اینچ)، 50 مگاپیکسلی سامسونگ ISOCELL JN1 (1/2.76 اینچ) فوق عریض و 64 مگاپیکسل OmniVision OV64B (1/2 اینچ) زوم 3 برابری خواهد بود. دوربین – همانند واحد چشمگیر در OnePlus Open.

در نهایت، هر دو تلفن دارای یک تراشه بازی Q1 توسعه یافته توسط vivo برای مدیریت نمایشگرهای 144 هرتز خواهند بود.

منبع | از طریق 1 | 2

منبع: gsmarena

امتیاز بدید😊
این مقاله را به اشتراک بگذارید

نویسنده: تحریریه کارینت✅

مطالب فناوری، آموزشی، ترفند های وب و موبایل و کلی مطلب دیگه رو در وبلاگ کارینت دنبال کنید :)  ✍️ اینجا هر کسی میتونه بنویسه!  | 🚀 ما را در تلگرام دنبال کنید (@karynet)

دیگر مقالات این نویسنده را هم بخوانید
نظر بدهید

جدیدترین مقالات

محتوای حمایت شده

جدیدترین ویدیوها

👌 مطالب زیر را هم مطالعه کنید

حداقل چند سال با معرفی و عرضه Steam Deck 2 فاصله داریم

با وجود انتشار شایعاتی در رابطه با کنسول گیمینگ Steam Deck 2

1 دقیقه زمان مطالعه

Victoria 3 Voice of the People معرفی شد: حضور مارکس و لنین

اولین بسته الحاقی کامل بازی Victoria 3 به نام Voice of the

1 دقیقه زمان مطالعه

مشخصات احتمالی گلکسی A24 و رنگ جدید این گوشی فاش شد

ماه گذشته شاهد انتشار رندرهای تبلیغاتی گلکسی A24 بودیم که نگاه اولیه‌ای

0 دقیقه زمان مطالعه

سعید رحمانی از روایت شکل‌گیری IIIC و جزییات جذب سرمایه 250 میلیون دلاری توسط سرآوا می‌گوید

رحمانی در سومین ویدئو «شکست سکوت» با توضیح درباره روند شکل‌گیری شرکت

0 دقیقه زمان مطالعه

ژوپینگ چیست | آشنایی با برند ژوپینگ و ویژگی های آن توسط زودیکا

اگر به استفاده و خرید بدلیجات و زیورآلات علاقه مند باشید، اصلا

کوچک‌ترین ال ئی دی جهان و تبدیل دوربین تلفن همراه به یک میکروسکوپ واقعی!/ عکس

فوتونیک حوزه ای از فناوری است که به نحوه انتقال و خواص

5 دقیقه زمان مطالعه

دانلود ساند کلود 2023.03.31 SoundCloud برای اندروید

موسیقی و آهنگ وصله ای جدانشدنی از زندگی امروزی ماست. در مراسمات،

1 دقیقه زمان مطالعه

گلکسی S24 احتمالا گرافیک بسیار سریع‌تری از آیفون ۱۵ خواهد داشت

اینطور که به نظر می‌رسد، احتمالا سامسونگ می‌خواهد برای گلکسی S24 از

0 دقیقه زمان مطالعه

این صفحه را به اشتراک بگذارید😊

با اشتراک گذاری مطالب ما از ما حمایت کنید