پیشنهادی فروشگاه فایل کارینت
تکنولوژی

5 بهترین برنامه خرید آنلاین برای یک تجربه مفید آوریل 2023

جهان از نقطه‌ای گذشته است که فروشگاه‌ها حداقل گزینه‌ها را داشتند و در عین حال تقاضا بودند. بهترین اپلیکیشن های خرید آنلاین به پیشگام دنیای فناوری تبدیل شده اند. مردم برای درخواست‌های کوچک‌تر مانند سوزن تا خریدهای بزرگ‌تر مانند خرید کیف لوکس یا ساعت از برخی فروشگاه‌های آنلاین واقع در نقطه‌ای دیگر از جهان به این برنامه‌های خرید متکی هستند.

وابستگی به برنامه های خرید آنلاین در گذشته اخیر بسیار افزایش یافته است. حتی با وجود اینکه دنیای خرید آنلاین با سرعت بی‌سابقه‌ای در زمان همه‌گیری رشد کرد، قدمت این مقدمه بسیار طولانی‌تر است. سرانجام، زمانی که کووید جهان را درنوردید، مردم شروع به انجام همه کارها به صورت آنلاین کردند. برای مثال، حتی اگر شخصی مجبور شد یک بسته شیر بخرد، و سپس تصمیم بگیرد که این کار را از طریق یک برنامه خواربار فروشی آنلاین انجام دهد. علاوه بر این، بسیاری از ملزومات دیگر مانند خرید پوشاک، محصولات الکترونیکی و خرید جواهرات به صورت آنلاین آغاز شد. چیزهایی که مردم نسبت به آنها شک و تردید عمومی داشتند، اکنون با اطمینان خریداری شدند.

تجارت الکترونیک حدود 219 میلیارد دلار اضافه شد به فروش تجارت الکترونیک در طول سال های همه گیر 2020-2021 تنها در ایالات متحده آمریکا. در کشورهای دیگر نیز، مردم خریدهای سنگین تری را از سایت ها آغاز کردند. با وجود اینکه سکسکه در قالب تاخیر در تحویل و ارسال وجود داشت، خریداران با آن مشکلی نداشتند.

زمان همه گیری را رها کنید. حتی قبل از آن، برنامه های خرید آنلاین شروع به رونق کردند. به لطف نرخ‌ها و تخفیف‌های رقابتی، خرید با این برنامه‌های خرید آنلاین آسان‌تر آغاز شد. علاوه بر این، مواردی وجود داشت که مردم اقلام را از یک سایت آنلاین خریداری می کردند، حتی اگر در مغازه های محلی موجود بودند. قیمت ها و سیاست بازگشت / مبادله بر توانایی تصمیم گیری تأثیر گذاشت. در اینجا، ما در مورد برخی از بهترین برنامه‌های خرید که می‌توانید در آنها پیمایش کنید بحث می‌کنیم.

در زیر فهرستی از برخی از بهترین برنامه‌های خرید آنلاین وجود دارد که تجربه خریدی جامع را در اختیار شما قرار می‌دهند.

1. آمازون

amazon%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%20%C2%AB%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%C2%BB%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%C2%ABGoogle%20it%C2%BB%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF:%20%C2%ABAmazon%20it%C2%BB.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%0A%0A%0A%0A

%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%BA%D9%88%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%8C%20%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%B3%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%8C%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF!%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20Kindle%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C%20Amazon تنها مربوط به تجارت الکترونیک نیست، بلکه باعث افزایش تجربه کاربر از طریق محصولات با کیفیت

حقیقت سرگرم کننده: آیا می دانید لوگوی آمازون دارای یک فلش است که از حرف A کلمه آمازون تا Z شروع می شود، که نشان می دهد چگونه پلتفرم تقریباً همه چیزهایی را که ما در اختیار داریم و به فروش می رساند. در زندگی ما استفاده کنیم؟

همچنین بخوانید: بهترین لپ تاپ های HP که می توانید همین الان بخرید

2. Myntra

myntra shopping app

Myntra نامی آشنا برای خرید مد در هند است. به دلیل رابط کاربری شگفت انگیز و ناوبری آسان تر، یکی از محبوب ترین برنامه های هند برای خرید آنلاین است. آنها به ملزومات پوشاک مردانه، زنانه و کودکان می پردازند. علاوه بر این، آنها همچنین در سال های اخیر به فروش جواهرات، لوازم جانبی، محصولات زیبایی، دکور خانه و موارد دیگر گسترش یافته اند. یکی از دلایل محبوبیت گسترده آن قیمت های جذاب ارائه شده توسط این پلتفرم است. مردم اغلب با پیشنهادات مکرر، تخفیف ها و فروش ارائه شده توسط اپلیکیشن جذب می شوند.

علاوه بر این، آنها با روندهای نوظهور سبک لباس در کشور همگام بوده اند و بر این اساس خود را به روز کرده اند. می‌توانید به راحتی یک نمایه ایجاد کنید، آیتم‌های خود را فهرست کنید، استودیوی شخصی‌سازی شده ایجاد کنید، و محصولاتی را بر اساس توصیه‌های انجام شده در خرید قبلی خریداری کنید. خط مشی بازگشت 30 روزه توسط مشتریان آنلاینی که نمی‌خواهند کیفیت و تجربه را به خطر بیاندازند، مورد تحسین قرار می‌گیرد.

همچنین بخوانید: 5 بهترین سرخ کن هوای فیلیپس که می توانید در هند بخرید

3. Flipkart

flipkart online shopping

یکی دیگر از پلتفرم های معروف تجارت الکترونیک Flipkart است. این شرکت در سال 2007 در هند شروع به کار کرد و از آن زمان تاکنون گسترش یافته است. اعتماد کاربر به Flipkart به عنوان یک ابزار آنلاین خوب است و این پلتفرم از مزیت “ساخت هند” بودن استفاده می کند. شما می توانید مواد غذایی، پوشاک، کفش، لوازم جانبی، لوازم الکترونیکی، اثاثیه منزل، وسایل نقلیه و موارد دیگر را خریداری کنید. علاوه بر این، برنامه خرید آنلاین بخش سفر خود را نیز راه اندازی کرده است که می توانید مستقیماً از آنها رزرو پرواز انجام دهید.

Flipkart که به دلیل خدمات عالی به مشتریان شناخته شده است، بر بهبود مشارکت کاربران در فرآیند خرید متمرکز شده است. علاوه بر این، اگر یک عضو Plus هستید، غول ارتباطات الکترونیکی نیز پیشنهادهای پرسود، ارسال رایگان، دسترسی به فروش زود هنگام و سکه‌های پاداش را برای خریدهای آتی ارائه می‌دهد. این پلتفرم به تنهایی 8 میلیون محموله در یک ماه دارد که نشان دهنده گستردگی آن است.

همچنین بخوانید: آیا می خواهید از یک شماره واتساپ از دو تلفن استفاده کنید؟ در اینجا چگونه است!

4. AJIO

ajio shopping

AJIO یک مرکز مد است که برندهای هندی و بین المللی را تحت پوشش قرار می دهد. یک سقف در سال های اخیر، آنها خدمات را به خدمات لوکس نیز گسترش داده اند. این شامل داشتن مارک های برتر است که هرگز به صورت آنلاین در این پلتفرم فروخته نمی شدند. ارائه چنین ویژگی هایی آن را به یکی از محبوب ترین سایت های خرید آنلاین تبدیل کرده است. روندهای جهانی برای مخاطبان داخلی پوشش داده شده است.

علاوه بر این، آگاهی از مد را در بین مشتریان در مورد راه اندازی های آتی آنها از طریق خریدها و وبلاگ های خاص اینفلوئنسرها گسترش می دهد. این پلت‌فرم گزینه‌ی پیکاپ و بازگشت آسان را فراهم می‌کند، که باعث می‌شود مخاطبان به کیفیت مطمئن‌تر مراجعه کنند. Ajio عمدتاً خدماتی را برای پوشاک مردانه، زنانه و کودکان ارائه می دهد. علاوه بر این، می توان کفش، جواهرات، لوازم جانبی، و محصولات دکور خانه و آشپزخانه را نیز خریداری کرد.

همچنین بخوانید: 5 بهترین تصفیه کننده هوای Vestige در هند

5. میشو

meesho%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF.%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%8C%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%2050%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF.%20

%0A%0A%0A%0A

%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%8C%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20Meesho%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20

%0A%0A%0A%0A

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87:%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

%0A%0A%0A%0A

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%8C%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B0%DA%A9%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF.%20

%0A%0A%0A%0A

%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF:%205 بهترین تماس ضبط برنامه هایی که نمی توانید از دست بدهید

Cashify به شما امکان می‌دهد تلفن همراه قدیمی را بفروشید و لپ‌تاپ قدیمی را بفروشید. اگر مشتاقانه منتظر دریافت بهترین معامله برای محصول خود هستید، پس Cashify محل مناسبی است. برای شما.

منبع cashify

امتیاز بدید
‫0/5 ‫(0 نظر)
مشاهده بیشتر

تحریریه کارینت

مطالب فناوری، آموزشی، ترفند های وب و موبایل و کلی مطلب دیگه رو در وبلاگ کارینت دنبال کنید :) | ما را در تلگرام دنبال کنید (@karynet)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا