پارس در صدر انتخاب متقاضیان طرح یکپارچه خودرو

مدیر عملیات فروش ایران خودرو گفت: در مرحله نخست طرح فروش یکپارچه خودرو، خودروی پارس با 232 هزار دستگاه بیشترین متقاضی محصولات ایران خودرو را به خود اختصاص داد و بعد از آن هم خودروی ۲۰۷ بیشترین متقاضی را داشته است. متن کامل در ایران جیب

...

Article

پارس در صدر انتخاب متقاضیان طرح یکپارچه خودرو

مدیر عملیات فروش ایران خودرو گفت: در مرحله نخست طرح فروش یکپارچه خودرو، خودروی پارس با 232 هزار دستگاه بیشترین متقاضی محصولات ایران خودرو را به خود اختصاص داد و بعد از آن هم خودروی ۲۰۷ بیشترین متقاضی را داشته است.

متن کامل در ایران جیب

برچسب ها
فهرست مطالب
more
مقالات بیشتر
Sponsored
مطالب حمایت شده
Comment
آخرین دیدگاه ها
More Similar post
مـــطالب مـشـــابه بیشتر...