آخرین خبر/ نیروی گرانش اینطور شکل میگیره

بستر فضا زمان رو یک بستر دو بُعدی تصور کنید

حالا وقتی یک جسم با جرم سنگین روی این بستر قرار بگیره یک فرو رفتگی ایجاد میشهبازار


و‌ اجرام دیگه با جرم کمتر رو تحت تاثیر قرار میده.