شرکت فوتون که برند زیرمجموعه گروه خودروسازی بایک محسوب می‌شود، از سری جدید پیکاپ‌های قدرتمند خود با نام فوتون مارس رونمایی کرد. این پیکاپ‌ها فوتون مارس 7 و فوتون مارس 9 نام دارند که البته در بازارهای صادراتی با نام فوتون تونلند V7 و فوتون تونلند V9 فروخته خواهند شد.

متن کامل در خودرو بانک