آخرین خبر/ فضاپیمای “سایکی” ناسا با این پرتاب راهی مسیری ۴ ساله و ۱.۶ میلیارد کیلومتری به منظور کاوش بزرگ ترین سیارک سرشار از آهن و نیکل در منظومه ما شد.

این فضاپیما که به اندازه یک خودرو است، به  سیارک سایکی ۱۶ سفر می کند که در کمربند اصلی سیارکی قرار گرفته است و جایی میان مدارهای مریخ و مشتری در حال گردش به دور خورشید است.

فضاپیمای سایکی پس از مانور کمک‌گرانشی پیرامون مریخ برای افزایش سرعت خود که در سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد، در نهایت، در ماه اوت ۲۰۲۹ به این سیارک خواهد رسید.بازار