بازی The Day Before یک تست بتا قبل از عرضه دریافت می‌کند

با اعلام استودیوی فنتستیک (Fntastic)، بازیکنان می‌توانند قبل از عرضه بازی The Day Before به تجربه تست بتای آن بپردازند. متن کامل در گیمفا

...

Article

بازی The Day Before یک تست بتا قبل از عرضه دریافت می‌کند

با اعلام استودیوی فنتستیک (Fntastic)، بازیکنان می‌توانند قبل از عرضه بازی The Day Before به تجربه تست بتای آن بپردازند.

متن کامل در گیمفا

برچسب ها
فهرست مطالب
more
مقالات بیشتر
Sponsored
مطالب حمایت شده
Comment
آخرین دیدگاه ها
More Similar post
مـــطالب مـشـــابه بیشتر...