استعلام اضافه خدمت سربازی با کد ملی

تمام مشمولان خدمت سربازی برای تمام شدن این دوران دو ساله لحظه‌شماری می‌کنند. به همین دلیل بهتر است دقیقا بدانند که مدت زمان خدمتشان چند ماه است و چه مدت اضافه خدمت برایشان محاسبه شده است. متن کامل در زومیت

...

Article

استعلام اضافه خدمت سربازی با کد ملی

تمام مشمولان خدمت سربازی برای تمام شدن این دوران دو ساله لحظه‌شماری می‌کنند. به همین دلیل بهتر است دقیقا بدانند که مدت زمان خدمتشان چند ماه است و چه مدت اضافه خدمت برایشان محاسبه شده است.

متن کامل در زومیت

برچسب ها
فهرست مطالب
more
مقالات بیشتر
Sponsored
مطالب حمایت شده
Comment
آخرین دیدگاه ها
More Similar post
مـــطالب مـشـــابه بیشتر...