آخرین خبر/ این آسانسور فضایی تا سال 2050 به طور کامل آماده میشه و میتونه انسان رو به فضا منتقل کنه

کابل انتقال این آسانسور فضایی با استفاده از نانولوله کربنی ساخته میشهبازار