آخرین خبر/ قسمت اعظم شاتل با کاشی های سیلیکا LI-900 پوشیده شده که از ماسه کوارتز بسیار خالص ساخته شده است. این عایق از انتقال گرما به پوسته و ساختار آلومینیومی زیرین مدارگرد جلوگیری میکند. این کاشی‌ها چنان رسانای حرارتی ضعیفی هستند که می‌توان آن را در حالی که هنوز قرمز بود، از لبه‌ها نگه داشت.بازار