عصر ایران/ در ویدئو زیر ، آب خشک یکی از عجیب ترین مایعات ساخته شده توسط بشر را مشاهده می نمایید .یک مایع شبیه به آب وجود دارد که ویژگی‌های آن متفاوت است. برای مثال قدرت مرطوب کنندگی کمی دارد و به سرعت بخار می‌شود. این مایع که به آن «آب خشک» می‌گویند، در دمای ۴۹ درجه سانتی گراد جوش می‌آید؛ بنابراین می‌توانید هنگام جوشیدن بدون نگرانی دست خود را وارد آن کنید. آب خشک مواد دیگر از جمله رنگ‌ها را پس می‌زند و از همین رو، چای خشک باعث تغییر رنگ آن نمی‌شود. بازار